گروه A

تیم‌ها

بازی‌ها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتياز

اروگوئه اروگوئه
۳
۳
۰
۰
۵
۰
۵
۹
روسیه روسیه
۳
۲
۰
۱
۸
۴
۴
۶
عربستان عربستان
۳
۱
۰
۲
۲
۷
۵-
۳
مصر مصر
۳
۰
۰
۳
۲
۶
۴-
۰

گروه B

تیم‌ها

بازی‌ها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتياز

اسپانیا اسپانیا
۳
۱
۲
۰
۶
۵
۱
۵
پرتغال پرتغال
۳
۱
۲
۰
۵
۴
۱
۵
ایران ایران
۳
۱
۱
۱
۲
۲
۰
۴
مراکش مراکش
۳
۰
۱
۲
۲
۴
۲-
۱

گروه C

تیم‌ها

بازی‌ها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتياز

فرانسه فرانسه
۳
۲
۱
۰
۳
۱
۲
۷
دانمارک دانمارک
۳
۱
۲
۰
۲
۱
۱
۵
پرو پرو
۳
۱
۰
۲
۲
۲
۰
۳
استرالیا استرالیا
۳
۰
۱
۲
۲
۵
۳-
۱

گروه D

تیم‌ها

بازی‌ها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتياز

کرواسی کرواسی
۳
۳
۰
۰
۷
۱
۶
۹
آرژانتین آرژانتین
۳
۱
۱
۱
۳
۵
۲-
۴
نیجریه نیجریه
۳
۱
۰
۲
۳
۴
۱-
۳
ایسلند ایسلند
۳
۰
۱
۲
۲
۵
۳-
۱

گروه E

تیم‌ها

بازی‌ها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتياز

برزیل برزیل
۳
۲
۱
۰
۵
۱
۴
۷
سوئیس سوئیس
۳
۱
۲
۰
۵
۴
۱
۵
صربستان صربستان
۳
۱
۰
۲
۲
۴
۲-
۳
کاستاریکا کاستاریکا
۳
۰
۱
۲
۲
۵
۳-
۱

گروه F

تیم‌ها

بازی‌ها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتياز

سوئد سوئد
۳
۲
۰
۱
۵
۲
۳
۶
مکزیک مکزیک
۳
۲
۰
۱
۳
۴
۱-
۶
کره‌جنوبی کره‌جنوبی
۳
۱
۰
۲
۳
۳
۰
۳
آلمان آلمان
۳
۱
۰
۲
۲
۴
۲-
۳

گروه G

تیم‌ها

بازی‌ها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتياز

بلژیک بلژیک
۳
۳
۰
۰
۹
۲
۷
۹
انگلیس انگلیس
۳
۲
۰
۱
۸
۳
۵
۶
تونس تونس
۳
۱
۰
۲
۵
۸
۳-
۳
پاناما پاناما
۳
۰
۰
۳
۲
۱۱
۹-
۰

گروه H

تیم‌ها

بازی‌ها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتياز

کلمبیا کلمبیا
۳
۲
۰
۱
۵
۲
۳
۶
ژاپن ژاپن
۳
۱
۱
۱
۴
۴
۰
۴
سنگال سنگال
۳
۱
۱
۱
۴
۴
۰
۴
لهستان لهستان
۳
۱
۰
۲
۲
۵
۳-
۳