گروه A

تیم‌ها

بازی‌ها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتياز

اروگوئه اروگوئه
۳
۳
۰
۰
۵
۰
۵
۹
روسیه روسیه
۳
۲
۰
۱
۸
۴
۴
۶
عربستان عربستان
۳
۱
۰
۲
۲
۷
۵-
۳
مصر مصر
۳
۰
۰
۳
۲
۶
۴-
۰