گروه B

تیم‌ها

بازی‌ها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتياز

اسپانیا اسپانیا
۳
۱
۲
۰
۶
۵
۱
۵
پرتغال پرتغال
۳
۱
۲
۰
۵
۴
۱
۵
ایران ایران
۳
۱
۱
۱
۲
۲
۰
۴
مراکش مراکش
۳
۰
۱
۲
۲
۴
۲-
۱