گروه C

تیم‌ها

بازی‌ها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتياز

فرانسه فرانسه
۳
۲
۱
۰
۳
۱
۲
۷
دانمارک دانمارک
۳
۱
۲
۰
۲
۱
۱
۵
پرو پرو
۳
۱
۰
۲
۲
۲
۰
۳
استرالیا استرالیا
۳
۰
۱
۲
۲
۵
۳-
۱