گروه D

تیم‌ها

بازی‌ها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتياز

کرواسی کرواسی
۳
۳
۰
۰
۷
۱
۶
۹
آرژانتین آرژانتین
۳
۱
۱
۱
۳
۵
۲-
۴
نیجریه نیجریه
۳
۱
۰
۲
۳
۴
۱-
۳
ایسلند ایسلند
۳
۰
۱
۲
۲
۵
۳-
۱