گروه E

تیم‌ها

بازی‌ها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتياز

برزیل برزیل
۳
۲
۱
۰
۵
۱
۴
۷
سوئیس سوئیس
۳
۱
۲
۰
۵
۴
۱
۵
صربستان صربستان
۳
۱
۰
۲
۲
۴
۲-
۳
کاستاریکا کاستاریکا
۳
۰
۱
۲
۲
۵
۳-
۱