گروه F

تیم‌ها

بازی‌ها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتياز

سوئد سوئد
۳
۲
۰
۱
۵
۲
۳
۶
مکزیک مکزیک
۳
۲
۰
۱
۳
۴
۱-
۶
کره‌جنوبی کره‌جنوبی
۳
۱
۰
۲
۳
۳
۰
۳
آلمان آلمان
۳
۱
۰
۲
۲
۴
۲-
۳