گروه H

تیم‌ها

بازی‌ها

برد

مساوی

باخت

گل زده

گل خورده

تفاضل گل

امتياز

کلمبیا کلمبیا
۳
۲
۰
۱
۵
۲
۳
۶
ژاپن ژاپن
۳
۱
۱
۱
۴
۴
۰
۴
سنگال سنگال
۳
۱
۱
۱
۴
۴
۰
۴
لهستان لهستان
۳
۱
۰
۲
۲
۵
۳-
۳